W Antarktyce życie na lądzie jest niemal całkowicie uzależnione od morza i skupia się na niewielkich obszarach wybrzeża morskiego, zwanych oazami antarktycznymi. Surowe piękno tej krainy łagodnieje nieco latem, gdy w oazach pojawiają się tysiące pingwinów i słoni morskich, a spod topniejącego śniegu wyłaniają się niewielkie płaty tundry.

Prezentowane poniżej zdjęcia Haliny Galera powstały podczas 39. Polskiej Wyprawy Antarktycznej, w której autorka uczestniczyła dzięki grantowi finansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki (projekt badawczy nr 2013/09/B/NZ8/03293). Zapraszamy również do obejrzenia galerii fotografii Macieja Wódkiewicza w witrynie Polskiego Towarzystwa Botanicznego: Antarktyczna tundra, Zwierzęta Antarktyki i Człowiek w Antarktyce.

Prezentowane poniżej zdjęcia Haliny Galera powstały podczas 39. Polskiej Wyprawy Antarktycznej, w której autorka uczestniczyła dzięki finansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki grantowi pt. Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych (projekt badawczy nr 2013/09/B/NZ8/03293)

Badania florystyczne na kurhanach w strefie lasostepu i stepów prowadzone na Ukrainie w ramach dwu projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz jednego finansowanego przez NCN:

  • Projekt nr 2 PO4G 046 27 realizowany w latach 2004-2007: „Kurhany jako refugia flory stepowej w krajobrazie rolniczym południowej Ukrainy”.
  • Projekt nr NN 304 081835 realizowany w latach 2008-2011: „Kurhany jako centra różnorodności florystycznej wymagające szczególnej ochrony w krajobrazie antropogenicznym w strefie stepów i lasostepu południowej Ukrainy”.
  • Projekt NCN Preludium 2013/09/N/NZ8/03234: Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach stepu pontyjskiego (południowa Ukraina) oraz określenie wpływu wielkości i stopnia izolacji enklaw stepu na ich bogactwo florystyczne

Na trasie długości około 1800 km odwiedzamy najcenniejsze przyrodniczo miejsca w Kotlinie Biebrzańskiej, na Pojezierzu Ełckim, w Puszczy Rominckiej, na Żuławach Wiślanych, na Pobrzeżu Kaszubskim, Wybrzeżu Słowińskim, na Pojezierzu Bytowskim, na Równinie Charzykowskiej, na Równinie Inowrocławskiej.

Prace prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez MNiSW: grant nr 305 076 32/2694 „Wkraczanie roślin na opuszczone torowiska kolejowe – skutki oddziaływania wybranych czynników ograniczających oraz grant nr 305 052240 „Poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich na szczególnie zanieczyszczonych terenach kolejowych i możliwość zastosowania roślin nasiennych do oceny tych zanieczyszczeń”.

Fot. H. Galera, B. Sudnik-Wójcikowska

Zdjęcia w tej galerii zostały wykonane podczas dwóch wypraw naukowych w Pamir (Tadżykistan), w ramach grantu NCN Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania.