Specjalizujemy się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu: ekologii gatunków, ekologii i ochrony ekosystemów, biogeochemii i toksykologii środowiska. W skład grupy wchodzi 7 interdyscyplinarnych grup badawczych (wymienionych poniżej w porządku alfabetycznym) oraz 2 laboratoria aparaturowe: Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) oraz Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED).