• biogeochemii i toksykologii środowiska (dr hab. M. Suska-Malawska, prof. UW & dr M. Mętrak) prowadzi badania dotyczące biogeochemicznej kontroli funkcjonowania ekosystemów lądowych oraz procesów chemicznej degradacji środowiska. W szczególności interesują nas stechiometryczne zależności oraz biogeochemiczne markery przemian materii organicznej w ekosystemach wysokogórskich regionów suchych i półsuchych. Prowadzimy również badania monitoringu skażeń środowiska metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (substancjami ropochodnymi, pestycydami ect.) Współpracownicy i doktoranci: dr I. Jarzyna; dr M.Wilk; dr M. Sulwiński, A.Gantumur