• ekologii roślin i biogeografii (dr P. Pawlikowski & dr hab. B. Sudnik-Wójcikowska, prof. UW), zajmuje się ekologią ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych i murawowych, w tym także dynamiką występowania związanych z nimi gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o funkcjonowaniu ekosystemów jest podstawą skutecznej ochrony. W naszych badaniach szczególną rolę ma poznanie gradientów środowiskowych, zwłaszcza chemiczno-fizycznych, decydujących o zróżnicowaniu i dynamice roślinności, a także mechanizmów ograniczania produktywności przez dostępność biogenów (N,P,K). Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę przyrody, w tym zwłaszcza ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Interesuje nas również biogeografia wysp środowiskowych: kurhanów na zaoranych stepach Ukrainy, bogatych gatunkowo ekosystemów nieleśnych. Sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom synantropizacji flor, zwłaszcza miejskich. Ostatnio zakres badań poszerzamy o problematykę inwazyjnych gatunków roślin w Polsce: analizę ich aktualnego rozmieszczenia, prognozowanie tempa rozprzestrzeniania się oraz poszukiwanie metod zwalczania. Współpracownicy i doktoranci: mgr I. Dembicz, prof. S. Kłosowski (UJK Kielce), prof. B. Tokarska-Guzik (UŚ Katowice)