• ekologii roślin lądowych (dr hab. M. Wódkiewicz, dr hab. H. Galera, mgr A. Rudak) prowadzi badania związane z ekologią roślin: inwazjami roślinnymi; przystosowaniami do skrajnych warunków środowiska; morfologicznym i genetycznym zróżnicowaniem populacji wyspowych. Stosowane metody: uzyskanie danych w terenie, eksperymenty polegające na uprawie roślin w ujednoliconych warunkach, analiza między- i wewnątrz-populacyjnej zmienności genetycznej.