• niepewności losowych w badaniach biologicznych (dr T. Wyszomirski) zajmuje się sposobami traktowania niepewności statystycznych w praktyce badawczej i konsekwencjami ich pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji dla prowadzonych wnioskowań. Misją jest znalezienie praktycznych podejść mogących ograniczyć problemy wynikające z powszechnego odwoływania się do wyników testów istotności statystycznej. Do obszaru zainteresowań należy też kwestia strukturalnej odporności wybranych symulacyjnych modeli ekologicznych – zależności ich wyników od konkretnych sposobów implementacji w modelu hipotetycznych efektów w ramach tej samej ogólnej koncepcji. Współpracownicy: mgr K. Goldstein